Steun ons met een gift

Het Wetenschappelijk Fonds Hematologie vzw is voor de financiering van haar jaarlijkse onderzoeksprojecten en andere financiële tegemoetkomingen volledig afhankelijk van schenkingen en giften. Bijdragen van particulieren en bedrijven vormen daarom een waardevolle bron van middelen.

Enkel uw financiële steun aan het Fonds maakt de voortzetting en uitbreiding van ons vernieuwend en waardevol onderzoek mogelijk. Onderzoek, dat patiënten met bloedziektes de best mogelijke kansen en behandelingen kan bieden.

Aangezien het Fonds door de overheid erkend is als wetenschappelijke instelling, reikt het Fonds voor giften vanaf 40 euro per jaar een fiscaal attest uit.

Elk bedrag is uiteraard welkom. Schenken kan eenmalig of structureel, bij leven of door middel van nalatenschap.


Schenkingen zijn steeds welkom op het rekeningnummer van het Fonds:

IBAN: BE22 4715 3661 8147
BIC: KREDBEBB
Vzw Wetenschappelijk Fonds Hematologie
Graag met de vermelding ‘Gift’

Doe een gift

Wenst u een gift te doen of wilt u meer te weten komen over de werking en projecten van het Fonds? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Doel van het Fonds
Steun het Fonds
Wat doet het Fonds