Steun via legaten en duolegaten

Een organisatie opnemen in uw testament is een ontzettend waardevolle manier om te helpen. Een deel van uw vermogen maakt al een groot verschil. U wenst natuurlijk eerst goed te zorgen voor uw geliefden. Maar misschien wilt u iets meer doen en ook een goed doel steunen.

Het Wetenschappelijk Fonds Hematologie vzw is voor de financiering van haar jaarlijkse projecten en de voortzetting van vernieuwend onderzoek volledig afhankelijk van schenkingen en giften. Bijdragen in de vorm van legaten vormen daarom een waardevolle bron van middelen.

Naast giften kunt u het Fonds ondersteunen met een legaat of duolegaat. Met een legaat schenkt u (een deel van) uw bezittingen. Dit gebeurt via een testament.

Hebt u geen kinderen of kleinkinderen? Dan is het Fonds aanstellen als legataris van de totaliteit van uw goederen of voor een bepaalde som de beste manier om te helpen. U kan eveneens via een specifiek legaat een deel van uw bezittingen, een gebouw of een waardevol voorwerp nalaten.

Ook een duolegaat kan interessant zijn: u laat hiermee minstens 50% van uw vermogen na aan een goed doel. Als erkende organisatie betaalt het Fonds alle successierechten, dus ook die van alle andere erfgenamen. Omdat wij een organisatie van openbaar nut zijn, betalen wij minder successierechten.

Met een duolegaat steunt u het Fonds en laat u meer na aan uw erfgenamen. Het verschil in verschuldigde successierechten hangt af van de graad van verwantschap en van de omvang van de erfenis. De concrete berekening kan ingewikkeld zijn zodat u best aan uw notaris om raad vraagt. Neem ook contact met ons op. We helpen u graag verder.

Doe een gift

Wenst u een gift te doen of wilt u meer te weten komen over de werking en projecten van het Fonds? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Doel van het Fonds
Steun het Fonds
Wat doet het Fonds